A elnökségi ülés időpontja: 2017 január 31. 20:00 óra
A elnökségi ülés helyszíne: 2071 Páty, Rákóczi u 42. Paagh Étterem

1. 2016. évi beszámoló közgyűlési ülésre történő előkészítése (fejlesztések, rendezvények, pénzügyek, pályázatok)
2. 2016. évi közhasznúsági jelentés előkészítése
3. 2017. évi gazdálkodási és pénzügyi terv
4. 2017. évi fejlesztési ötletek - tervek 
5. 2017-re tervezett rendezvények 
6. Egyebek

Ha az elnökségi ülés nem határozatképes, az emiatt megismételt ülés a jelen meghívóban megjelölt napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A megismételt ülés időpontja: 2017 január 31. 20:30 óra
A megismételt ülés helyszíne: 2071 Páty, Rákóczi u 42. Paagh Étterem.

Páty, 2017. január 27.

 

Dancsa Attila
elnök