KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

 

A Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület (székhely: 2071 Páty, Kossuth L. u. 77.) elnöksége értesíti az egyesület tagjait és pártoló tagjait, hogy közgyűlést hív össze.

 

A közgyűlés időpontja: 2022. május 19. 18:30
A közgyűlés helyszíne: 2071 Páty, Forrási tér

A közgyűlés napirendje:

 1. A közgyűlés tisztségviselőinek (jegyzőkönyvvezető, levezető elnök, 2 fő szavazatszámláló, és 2 fő hitelesítő) megválasztása.
 2. Összefoglaló a 2021-es év egyesületi tevékenységéről, eseményeiről, eredményeiről, tárgyi eszközeinek számbavételéről, a beérkezett tagdíjakról, illetve önkormányzati és egyéb támogatásokról. Az egyesület 2021 évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása.
 3. „Tisztújítás” – elnökségi tagok és felügyelő bizottsági tagok választása
 4. Az egyesület 2022-as programjának, illetve annak megvalósításának tervezése (javaslatok a „hagyományos” programok továbbvitelére és új programok felvételére, illetve eszközök beszerzésére, felújítására).
 5. Döntés az egyesület 2022. évi önkormányzati támogatásra irányuló pályázatán történő részvételről.
 6. Döntés a tagdíjhátralékkal rendelkező tagok és volt tagok irányában teendő lépésekről, tagdíjhátralékok behajtásának kérdésköre.
 7. Az egyesület 2022. évi költségvetésének és pénzügyi tervének elfogadása.
 8. Egyebek
  - a településünk életében való részvétel,
  - önkormányzati kapcsolataink fejlesztése,
  - lakóparkunk útjainak minőségjavítása terén tett lépéseink
  - stb.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az egyesületi rendes tagok több mint a fele – azaz legalább a rendes tagság 50%-a +1 fő – jelen van.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést a fent meghirdetett napirenddel azonos napirendi pontokkal tűzzük ki az alábbiak szerint:

A megismételt közgyűlés időpontja: 2022. május 19. 19:00 óra

A megismételt közgyűlés helyszíne:

2071 Páty, Forrási tér

A megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

 

Páty, 2022. május 10.

PZSKLE elnöksége

Tisztelt Tagtársak, Lakótársak,

 

Kérünk idén is támogassátok egyesületünket a személyi jövedelemadó 1%-ával.

Idén már reméljük tényleg remek programok lesznek az PZSKLE szervezésében és végre találkozhatunk. Mindenkit hívunk, várunk szeretettel. 

Készítettünk a közös munkáinkról, rendezvényekről egy rövid kis videót, fogadjátok szeretettel!

 

 

 

Üdvözlettel:

PZSKLE

 

 

Amit a 2019-es SZJA bevallási határidőkről tudni kell

 

2020. január 31.

A munkáltató, a kifizető és a társadalombiztosítási kifizetőhely a magánszemélynek összesített igazolást ad (19M30).

2020. február 17.

Kedvezményre való jogosultságot tanúsító igazolás kiadása a magánszemélynek.

2020. március 15.

Az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek március 15-től megtekinthetik a személyi jövedelemadó-bevallási tervezetet.

2020. március 16.

Az ügyfélkapuval nem rendelkező adózók (postán, elektronikusan, sms-ben, telefonon) kérhetik, hogy részükre a NAV postai úton megküldje a bevallási tervezetet. Ezt követően a tervezet már csak a NAV ügyfélszolgálatain kérhető.

2020. április 30.

A NAV eddig küld értesítést a befizetendő vagy visszaigényelhető adó összegéről azoknak az ügyfélkapuval rendelkező adózóknak, akik bevallási tervezetüket nem javították, vagy nem egészítették ki.

A NAV postán küld értesítést azoknak az ügyfélkapuval nem rendelkező magánszemélyeknek is, akiknek visszatérítendő vagy befizetendő adójuk keletkezett, és március 16-ig nem kértek papíralapú bevallási tervezetet, vagy bevallási kötelezettségüket más módon nem teljesítették.

Eddig kell a külföldi illetőségű magánszemélyeknek nyilatkozniuk az szja-bevallás alóli mentesítéshez (19NYK)

2020. május 20.

 

A 19SZJA, adóhatósági közreműködés nélküli szja-bevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje.

Az adóbevallási tervezetet az adózók eddig az időpontig javíthatják, egészíthetik ki az elektronikus felületen.

Az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat benyújtásának határideje.


Tisztelt Tagtársak, Lakótársak és Támogatóink!

 

 Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület tagjai elkötelezettek településünk, lakókörnyezetünk életminőségének javítása mellett. Az elmúlt több mint 16 év alatt kifejtett erőfeszítésnek számos eredményét élvezhetjük együtt, íme a legfontosabbak:

 • a bizalmon alapuló emberi kapcsolataink léte,
 • a jó szomszédi viszonyaink, a befogadó közösségünk és társas örömeink,
 • a családi összefogáson alapuló kollektív szabadidős tevékenységek és társadalmi munkák.

Közösségünk tagjai, gyermekeink valamint vendégeink együtt élvezhetik:

 • a gondozott Forrási téri park fáinak, bokrainak pihentető árnyait és látványát;
 • a biztonságos játszóteret és labdapályákat, ahol mindenki jól érezheti magát;
 • a biztonságot a Forrási téren, melyre térfelügyelő kamera vigyáz;
 • a tűz gyülekezetteremtő erejét adó kemencét, sütögetőt, ivókutat és szaletliket;
 • a helyi rendezvényeket és ünnepeket (Majális, Mikulás, Borklub, Karácsony előtti halászléfőzés, Szilveszteri tűzijáték… stb.);
 • a honlapot, levelezőlistát, Facebook csoportot, ahol minden szükséges információ megtalálható;
 • a burkolattal ellátott utakat.

Jövőbeni céljaink:

 • nyugalmunk megóvása, környezetünk „falusi” jellegének további erősítése;
 • virágosítás, fásítás, környezettudatos mintaadás a felnövekvő nemzedék számára;
 • a biztonság és bizalom erősítése, egyesült akarattal a közösségi élet (tér) fejlesztése.

 

Terveink megvalósításában eddig is nagy szerepe volt az egyesületünk számára kiutalt, a személyi jövedelem adó (szja) 1%-os rendelkezéseiből befolyt összegeknek.

 Egyesületünk a pátyon bejegyzett egyesületek közül tavaly is a legnagyobb összegű támogatást gyűjtött össze! Köszönjük az eddigi támogatásokat.

 

Támogasd egyesületünket, rendelkezz adód 1%-áról!

Adószámunk: 18704204-1-13

 

Amit a 2019. évi SZJA bevallásról tudni kell, megtalálható a patykanyar.hu hírei között!

 

A többség számára legfontosabb határidők:

 - az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek március 15-től megtekinthetik a személyijövedelemadó-bevallási tervezetüket.

 - Az ügyfélkapuval nem rendelkező adózók március 16-ig kérhetik (postán, elektronikusan, sms-ben, telefonon), hogy részükre a NAV postai úton megküldje a bevallási tervezetet.

 - 2020. április 30-ig a NAV értesítést küld a befizetendő vagy visszaigényelhető adó összegéről azoknak az ügyfélkapuval rendelkező adózóknak, akik bevallási tervezetüket nem javították, vagy nem egészítették ki, illetve postán küld értesítést azoknak az ügyfélkapuval nem rendelkező magánszemélyeknek is, akiknek visszatérítendő vagy befizetendő adójuk keletkezett, és március 16-ig nem kértek papíralapú bevallási tervezetet vagy bevallási kötelezettségüket más módon nem teljesítették.

- Az adóhatósági közreműködés nélküli szja-bevallás, az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat benyújtásának és az adó megfizetésének határideje: 2020. május 20.

 

 

Páty, 2020. január 24.                                                                                               Radics Zsolt

                                                                                                                                           elnök

 

 

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

 

A Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület (székhely: 2071 Páty, Kossuth L. u. 77.) elnöksége értesíti az egyesület tagjait és pártoló tagjait, hogy közgyűlést hív össze.

 

A közgyűlés időpontja: 2020. január 31. 18:30
A közgyűlés helyszíne: Paagh Étterem és Panzió külön terme (2071 Páty, Rákóczi út 42.)

A közgyűlés napirendje:

1.      A közgyűlés tisztségviselőinek (jegyzőkönyvvezető, levezető elnök, 2 fő szavazatszámláló, és 2 fő hitelesítő) megválasztása.

2.      Összefoglaló a 2019-es év egyesületi tevékenységéről, eseményeiről, eredményeiről, tárgyi eszközeinek számbavételéről, a beérkezett tagdíjakról, illetve önkormányzati és egyéb támogatásokról. Az egyesület 2019 évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása.

3.      Az egyesület 2020-as programjának, illetve annak megvalósításának tervezése (javaslatok a „hagyományos” programok továbbvitelére és új programok felvételére, illetve eszközök beszerzésére, felújítására).

4.      Döntés az egyesület 2020. évi önkormányzati támogatásra irányuló pályázatán történő részvételről.

5.      Az egyesületi tagdíjak mértékének felülvizsgálata. Döntés a 2020-tól érvényes rendes tagi-, illetve pártoló tagi tagdíjakról.

6.      Az egyesület 2020. évi költségvetésének és pénzügyi tervének elfogadása.

7.      Egyebek
- a településünk életében való részvétel,
- önkormányzati kapcsolataink fejlesztése,
- lakóparkunk útjainak minőségjavítása terén tett lépéseink
- stb.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az egyesületi rendes tagok több mint a fele – azaz legalább a rendes tagság 50%-a +1 fő – jelen van.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést a fent meghirdetett napirenddel azonos napirendi pontokkal tűzzük ki az alábbiak szerint:

A megismételt közgyűlés időpontja: 2020. január 31. 19:00 óra

A megismételt közgyűlés helyszíne:

Paagh Étterem és Panzió külön terme (2071 Páty, Rákóczi út 42.)

A megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

 

Páty, 2020. január 18.

PZSKLE elnöksége

Kedves Egyesületi tagok,

A PZSKLE Páty zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület (székhely: 2071 Páty Kossuth u. 77.) elnökeként közgyűlést hívok össze  2018. február 21-én szerdán 18:30-kor, Paagh Étterem külön termébe.

Esetleges határozatképtelenség esetén a közgyűlés ismételt időpontja 2018. február 21. 19:00, Paagh Étterem külön terem.

Napirend kiegészítéseket és indoklást az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre várom


KÖZGYŰLÉS – javasolt napirend

·       2017. évi önkormányzati pályázat beszámolójának elfogadása

·       Következő közgyűlés időpontjának kitűzése az elnökség 2017. évi beszámolójáról és közhasznúsági jelentés elfogadásáról;
Javasolt időpont május 9. szerda

·       2018. évi programterv elfogadása (lásd lent);

·       2018. évi költségvetési terv elfogadása az programterv alapján

·       2018.  évi önkormányzati pályázatban tenni kívánt vállalásoknak, pályázott tartalomnak és pályázott összegnek az elfogadása

·       Tagok által kitöltendő adatkezelési formanyomtatvány elfogadása;

·       Tájékoztató az elmúlt közgyűlés óta megtett lépésekről és eseményekről;

·       Előkészületi feladatok és felelősségek a Tavaszi nyitáshoz és sórendeléshez;

·       Egyesületi könyvelő megbízása, szerződéskötés;

·       Egyebek;

 Javasolt programterv (megvitatandó)

·       Április 7. – tavaszi nyitás választási malacsütéssel, játszótér karbantartás és tagtoborzó

·       Április 10. sórendelés

·       Május 1. – majális és főzőverseny

·       Augusztus 20. kenyér ünnepe

·       November 10. tökölés

·       November 16. borklub

·       Mikulás december 8.

Javasolt tevékenységek és célok (megvitatandó)  

 

Tevékenység / Cél

   

1

Szemétgyűjtés, lomtalanítás, környezetvédelemre nevelés, a klímatudatos magatartás fejlesztése

   

2

Lakókörnyezet fejlesztése, karbantartása, az életminőség jobbítása

   

3

Közbiztonság

   

4

Programok – Közös tavaszi nyitás, kanyar közösséget érintő karbantartási és felújítási feladatok, Választási malacsütéssel !

   

5

Programok – „Családi Majális”

   

6

Programok – „Népi kenyérünnep és kemencés nap”

   

 7

Programok – „Mikulás Pátyon”

   

 8

Programok – Tematikus Borklub

   

 9

Programok – Bortúrák és Bormustrák

   

 

 

Lencse Zoli

elnök

 

 
 • Február 3-4: 1% kampány első kör
 • Február 14.: közgyűlés
 • Május 12-13: 1% kampány második kör
 • Április 7.:  tavaszi nyitás választási malacsütéssel, játszótér karbantartás és tagtoborzó
 • Április 10.: sórendelés
 • Május 1.: majális és főzőverseny
 • Augusztus 20.: kenyér ünnepe
 • November 10.: tökölés
 • December 8.: Mikulás

Közeleg  az advent, a  karácsony és az ünnepi asztal tradícionális étke a hallé (amely azért hallé mert halből főzik, és nem halászlé mert halászból nem olyan jó...) :)

Egyesületünk ezzel a kis segítő, támogató rendezvénnyel próbált tradíciót teremteni, és persze támogatást nyújtani azoknak, akik meg szeretnék tanulni a receptet és el szeretnék lesni a fortélyokat, hogy karácsonykor már saját főzésű étellel büszkélkedhessenek a család és a vendégek előtt.  

2013-ban rendeztük meg első alkalommal a Forrási téren - biztató érdeklődés mellett - az első halászlé workshopunkat. Két évvel ezelőtt bővítettünk egy kicsit, volt még nagy sikerű melegen füstölés is, majd lett "csiptetős ponty is". Idén is maradunk a tradícióknál, de lesz meglepetés  is. Gyertek, aki gondolja akár a másnapi hallét is megfőzheti. Délutánra tettük,hogy addigra már mindenki járt boltban, kicsit elengedné magát. hát gyertek főzzünk együtt, kóstoljunk finom halételeket és töltsünk együtt egy néhány órát, ismerkedjünk a szomszédokkal! a jó hangulat, jó bor, finom halak garant&aacu te;ltak! 

Természetesen ahogy tavaly, lesz egy kis forralt bor is, gyerekeknek puncs. Valamint bor vásárlási lehetőség is a Pátyi Borért Társaság kiváló boraiból.

Időpont: 2017. december 23. szombat.

Helyszín: Páty, Forrási tér, tűzrakó hely és környéke

 

Program:

 • 14.00 találkozó, tűzgyújtás, előkészítés.
 • 14.15-14.30 Főzés, füstölés, csiptetés
 • 15.00-16.00 Közös kóstolás, értékelés, összevetés

Ahogy tavaly, idén is örömmel látjuk az elméleti érdeklődőket, a saját felszereléssel főzni akarókat, a jegyzetelőket, kíváncsiskodókat, a kóstolókat, az arra sétálókat. Jegyzetelni, fényképet, filmet készíteni KÖTELEZŐ! :)

 

Aki  főzni szeretne, kérem jelezze előtte, hogy a részleteket, eszközöket megbeszélhessük.

 

Üdv.
Rokolya Péter
20/222-0789

Az egyesületünk szokásos, hagyományos év végi felhívását küldöm erre a rendhagyó programunkra, melyre minden érdeklődőt közelről és távolról, örömmel és szeretettel látunk!

Időpont: 2017. December 31.

Program:

 • 19:00 gyülekezés a Forrási téren egy kis forralt borra, gyerekpuncsra, és egy kis szerencsehozó lencse levesre bográcsból, majd ezt követően egy koccintás.
 • (Az ételt, italokat a PZSKLE támogatja! De adományokat, hozzájárulást örömmel és köszönettel elfogadunk.)
 • 20:00 Tűzijáték (Hagyományosan ilyen korai időpontban tartjuk, hogy a kisebb gyerekek is eljöhessenek és láthassák)

Információk:

A tűzijátékot - mint minden évben - adakozásból tervezzük kivitelezni, ezért kérjük, hogy aki teheti némi anyagi hozzájárulással is emelje az est fényét és látványát. Kérem, hogy a támogatásra szánt összeget a lenti határidőig szíveskedjetek az egyesületünk részére  eljuttatni. A helyszínen is le lehet adni a támogatást, csak  kérünk róla egy érterítést a tervezhetőség végett.

Ezen felül  szeretnék kérni, min. 4 fő önkéntes segítő apukát-anyukát, akik segítenek berendezni és lekeríteni a területet, kihelyezni és begyújtani a tűzkosarakat, kínálni stb. 

Szervezőknek a találkozó 18:00 (Forrási tér) 

Fontos:

 • segítők -  sárga, láthatósági mellényt is hozzatok!
 • Jelentkezési határidő: 2017. dec. 30-ig, (18:00) A tervezhetőség végett!
 • A tűzijáték a Forrási tér alsó részén, a füves pályán kerül megrendezésre, a vendégek a szalagkorláton kívülről nézhetik. A tűzijáték kezdetét egy dudaszó, a végét pedig hármas dudaszó jelzi majd. Kérem, hogy aki saját rakétáit akarja fellőni, akkor ezen idő alatt tegye, és csakis az elkerített területen, előre egyeztetve a helyi szervezőkkel.
 • Más helyen és más időpontban fellőtt rakéták, nem az egyesület szervezéseben kerülnek fellövésre, ezekért felelősséget vállalni nem tudunk!

Ezúton is kérjük a szomszédokat közel és távol, hogy a környéken lakó kutyák és más négylábú kedvencek nyugalma miatt, lehetőleg ne petárdázzon senki sem azon az éjszakán sem!

 

Köszönettel a PZSKLE elnöksége nevében,
Rokolya Péter

A hagyományainkat ápolva decemberben három rendezvényünk lesz, melyre szeretettel várunk benneteket.
Kérem jegyezzétek fel a naptáraitokba, küldünk meghívót is. 

December 03. vasárnap 09:00 – tökölés A VÁRHATÓ ROSSZ IDŐ MIATT ELMARAD!!
December 23. szombat – halászlé főzés és halfüstölés
December 31. szilveszter 20:00 – tűzijáték, forralt borozás

A mikulást követő napon lesz az őszi tökölés, vagyis őszi levéltakarítás a forrási téren, téliesítés, hangulatkeltő elemekkel, hogy szép rendben legyen a környezetünk.
Ekkorra talán lehullik minden levél és nem lesz eső.
Sütünk tököt, némi husit vagy hurkát kolbászt a kemencében, hogy a munka után melegedjünk.

A halászlé főzés és a halfüstölés és a Szilveszter részleteivel később jelentkezünk.

A tököléshez szükséges

 • levélfújók, motoros hátipermetezők
 • gereblyék, gerebélyzők és zsákolók
 • gyerekek, akik a levélbe ugrálhatnak

Gyülekező dec 3. vasárnap 09:00-kor a kemencénél.

Zsákokat biztosítunk. Ha szép számban leszünk, akkor 14 órára végzünk.
Aki tud jöjjön és segítsen, tegyünk a környezetünkért!
Légyszi, aki jön az fogadja el a meghívót vagy dobjon egy emailt a levlistára.

 

PZSKLE

Elnökség