KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

 

A Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület (székhely: 2071 Páty, Kossuth L. u. 77.) elnöksége értesíti az egyesület tagjait és pártoló tagjait, hogy közgyűlést hív össze.

 

A közgyűlés időpontja: 2020. január 31. 18:30
A közgyűlés helyszíne: Paagh Étterem és Panzió külön terme (2071 Páty, Rákóczi út 42.)

A közgyűlés napirendje:

1.      A közgyűlés tisztségviselőinek (jegyzőkönyvvezető, levezető elnök, 2 fő szavazatszámláló, és 2 fő hitelesítő) megválasztása.

2.      Összefoglaló a 2019-es év egyesületi tevékenységéről, eseményeiről, eredményeiről, tárgyi eszközeinek számbavételéről, a beérkezett tagdíjakról, illetve önkormányzati és egyéb támogatásokról. Az egyesület 2019 évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása.

3.      Az egyesület 2020-as programjának, illetve annak megvalósításának tervezése (javaslatok a „hagyományos” programok továbbvitelére és új programok felvételére, illetve eszközök beszerzésére, felújítására).

4.      Döntés az egyesület 2020. évi önkormányzati támogatásra irányuló pályázatán történő részvételről.

5.      Az egyesületi tagdíjak mértékének felülvizsgálata. Döntés a 2020-tól érvényes rendes tagi-, illetve pártoló tagi tagdíjakról.

6.      Az egyesület 2020. évi költségvetésének és pénzügyi tervének elfogadása.

7.      Egyebek
- a településünk életében való részvétel,
- önkormányzati kapcsolataink fejlesztése,
- lakóparkunk útjainak minőségjavítása terén tett lépéseink
- stb.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az egyesületi rendes tagok több mint a fele – azaz legalább a rendes tagság 50%-a +1 fő – jelen van.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést a fent meghirdetett napirenddel azonos napirendi pontokkal tűzzük ki az alábbiak szerint:

A megismételt közgyűlés időpontja: 2020. január 31. 19:00 óra

A megismételt közgyűlés helyszíne:

Paagh Étterem és Panzió külön terme (2071 Páty, Rákóczi út 42.)

A megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

 

Páty, 2020. január 18.

PZSKLE elnöksége