A Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület (székhely: 2071 Páty, Kossuth L. u. 77.) Elnöksége értesíti az egyesület tagjait, hogy Közgyűlést hív össze.

A Közgyűlés időpontja: 2014. december 5. 18:30 óra
A Közgyűlés helyszíne: 2071 Páty, Kossuth L. u. 77.

A Közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről.
2. A módosított Alapszabály elfogadása.
3. 2013. évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet.
4. Felügyelőbizottsági tagok megválasztása, Elnökségi tagok megválasztása.
5. Egyebek

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés a jelen meghívóban megjelölt napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A megismételt Közgyűlés időpontja: 2014. december 5. 19:00 óra
A megismételt Közgyűlés helyszíne: 2071 Páty, Kossuth L. u. 77.

Az Alapszabály módosításának tervezete az egyesület honlapjáról letölthető.

Páty, 2014. november 19.

A Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület Elnöksége